Home

 

Hướng dẫn tạo hệ thống thoát nước mưa và tính toán thuỷ lực bằng SSA

Dưới đây là giáo trình tổng quát hướng dẫn các bước tạo 1 hệ thống thoát nước mưa và mô

 

Tạo và add nhanh point vào point group trong civil 3d

Trong civil 3d để tạo được 1 Point Group và thêm các Cogo Point và group đó phải mất quá

 

Tạo Polyline từ Alignment trong Civil 3D

Ngoài cách Export file Civil sang Autocad để lấy Polyline của tim tuyến. Bimtechno sẽ giới thiệu tới các bạn

 

Mẹo xoay text band trắc ngang trong civil 3d

Như hình dưới các text KHOẢNG CÁCH LẺ THIẾT KẾ đang chồng chéo và đè lên nhau, civil 3d không

 

Top 5 Things you Need to Know about Civil 3D 2022!

Spring is here, and so are Autodesk’s 2022 products!  One of those exciting new releases is Civil 3D 2022.  Let’s

 

AutoCAD Civil 3D – Convert Text to COGO Points

In AutoCAD Civil 3D, you can create, work with, and manage points using a variety of commands and tools. The

Bim

Civil 3D

Mẹo xoay text band trắc ngang trong civil 3d

Như hình dưới các text KHOẢNG CÁCH LẺ THIẾT KẾ đang chồng chéo và đè lên nhau, civil 3d không

Top 5 Things you Need to Know about Civil 3D 2022!

Spring is here, and so are Autodesk’s 2022 products!  One of those exciting new releases is Civil 3D 2022.  Let’s

AutoCAD Civil 3D – Convert Text to COGO Points

In AutoCAD Civil 3D, you can create, work with, and manage points using a variety of commands and tools. The

Lựa chọn màn hình máy tính phù hợp để sử dụng Civil 3d

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách bạn lựa chọn màn hình máy tính phù hợp với phần mềm civil

Tips kiểm tra giao cắt đường đồng mức (Check for contour Problems) Civil 3d

B1: Trên thanh Menu chọn Surfaces => Utilities => chọn Check for contour Problems B2: Kích chọn bề mặt cần

Tips quản lý dữ liệu theo thư mục trên thanh Toolspace Civil 3d

Quản lý dữ liệu theo thư mục trên thanh Toolspace nhằm mục đích sắp xếp các đối tượng như: Surface,

Library

Hướng dẫn tạo hệ thống thoát nước mưa và tính toán thuỷ lực bằng SSA

Dưới đây là giáo trình tổng quát hướng dẫn các bước tạo 1 hệ thống thoát nước mưa và mô

Tạo và add nhanh point vào point group trong civil 3d

Trong civil 3d để tạo được 1 Point Group và thêm các Cogo Point và group đó phải mất quá

Tạo Polyline từ Alignment trong Civil 3D

Ngoài cách Export file Civil sang Autocad để lấy Polyline của tim tuyến. Bimtechno sẽ giới thiệu tới các bạn

Cài đặt Project Explorer cho Civil 3d 2021 2022

Cài đặt Project Explorer cho Civil 3d 2021 2022

Soure Code Tiêu chuẩn thiết kế đường Civil 3D

Soure Code Tiêu chuẩn thiết kế đường Civil 3D

Bài viết mới

Hướng dẫn tạo hệ thống thoát nước mưa và tính toán thuỷ lực bằng SSA

Dưới đây là giáo trình tổng quát hướng dẫn các bước tạo 1 hệ thống thoát nước mưa và mô

Tạo và add nhanh point vào point group trong civil 3d

Trong civil 3d để tạo được 1 Point Group và thêm các Cogo Point và group đó phải mất quá

Tạo Polyline từ Alignment trong Civil 3D

Ngoài cách Export file Civil sang Autocad để lấy Polyline của tim tuyến. Bimtechno sẽ giới thiệu tới các bạn

Mẹo xoay text band trắc ngang trong civil 3d

Như hình dưới các text KHOẢNG CÁCH LẺ THIẾT KẾ đang chồng chéo và đè lên nhau, civil 3d không

Top 5 Things you Need to Know about Civil 3D 2022!

Spring is here, and so are Autodesk’s 2022 products!  One of those exciting new releases is Civil 3D 2022.  Let’s

AutoCAD Civil 3D – Convert Text to COGO Points

In AutoCAD Civil 3D, you can create, work with, and manage points using a variety of commands and tools. The

Point Cloud là gì ?

Point cloud là tập hợp các điểm (x,y,z) trong không gian được tạo bởi máy Scan 3D, dựa trên một

Dynamo xuất nhãn Station And Offset sang file CSV

Dưới đây là dynamo dùng để xuất Station và Offset của những nhãn được chọn sang file CSV Các bạn

Lựa chọn màn hình máy tính phù hợp để sử dụng Civil 3d

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách bạn lựa chọn màn hình máy tính phù hợp với phần mềm civil

Gợi ý 5 cấu hình máy tính chạy phần mềm BIM

Các mô hình BIM thường lưu trữ và xử lý số lượng lớn của dữ liệu BIM. Một trong những