Tips quản lý dữ liệu theo thư mục trên thanh Toolspace Civil 3d

Quản lý dữ liệu theo thư mục trên thanh Toolspace nhằm mục đích sắp xếp các đối tượng như: Surface, Alignments, Networks, Pressure Networks, Corridor thành các thư mục nhằm dễ quản lý cho từng nhóm hoặc từng đối tượng một.
VD: Tạo 2 thư mục bề mặt Surfaces: Bề mặt khảo sát, bề mặt thiết kế
B1: Trên thanh Toolspace chọn thẻ Prospector => Kích chọn Surfaces => chuột phải chọn Create Foder


B2: Hiện ra bản thông báo và đặt tên cho thư mục.

B3: Chuyển các bề mặt vào trong từng Folder bằng cách dùng chuột trái nhấn chọn và giữ bề mặt sau đó đưa vào thư mực cần sắp xếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.