Tips kiểm tra giao cắt đường đồng mức (Check for contour Problems) Civil 3d

B1: Trên thanh Menu chọn Surfaces => Utilities => chọn Check for contour Problems

B2: Kích chọn bề mặt cần kiểm tra
Hiện ra bảng thông báo và kích chọn Zoom to để tới vị trí giao cắt và chỉnh sửa lại các đường đồng mức.

B3: Vị trí đường đồng mức bị giao cắt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.