Thiết lập khung in trắc ngang trong civil 3d

Thiết lập khung in tự động trong civil 3d

  1. Hộp thoại Create Multiple Section Views

2. Trỏ đường dẫn tới file template khung in ” Template for cross section sheet “

3. Thiết lập Group Plot Style

GSDD

4. Tải về mẫu khung in

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *