Swap Part nhiều đường ống cùng lúc trong Civil 3d

Giả sử chúng ta có nhiều Style đường ống khác nhau như cống d1000, d1500, d2000….. bây giờ muốn đổi size đường ống d1000 lên d1500 cho toàn bộ mạng lưới.

Nó mất nhiều thời gian nếu chúng ta Swap Part từng đường ống.

Sau đây là cách để đổi hàng loạt đường ống sang loại khác mà không tốn nhiều thời gian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *