Soure Code Tiêu chuẩn thiết kế đường Civil 3D

Tương tự các phần mềm thiết kế đường.Civil 3d cũng cho phép áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế theo từng quốc gia.Dưới đây là file tiêu chuẩn Do Bimtechno.com biên soạn áp dụng cho Civil 3d khi thiết kế đường

  1. TIÊU CHUẨN 4054
  2. TIÊU CHUẨN 5729-2012

Trong hộp thoại hiện ra, sau khi đặt tên tuyến bạn chuyển sang tab “Design Criteria” và chú ý các mục sau:

  • Starting design speed: Tốc độ thiết kế vì Civil 3D hỗ trợ bạn nhập tốc độ thiết kế cho từng đoạn đường khác nhau ở bước sau nên tốc độ thiết kế nhập vào ở đây có thể hiểu là bước đầu (Starting)
  • Bạn nhấn chuột chọn các mục như hình dưới, bạn nhấn chuột vào ô có … để chọn file tiêu chuẩn thiết kế.

Trong đó:

  • Minimum Radius Table: Bảng bán kính cong tối thiểu bạn chọn TCVN 4054-2005
  • Transition Length Table: Bảng chiều dài đoạn nối siêu cao để như mặc định
  • Attainment Method: Phương pháp quay siêu cao
    Tiếp theo, khi bạn vạch tuyến thì Civil 3D sẽ dựa vào vận tốc thiết kế bạn nhập vào để tra bán kính cong tối thiểu và dùng bán kính tối thiểu này cho tất cả các đường cong. Bạn sẽ hiệu chỉnh bán kính cong nếu cần. Nếu bạn hiệu chỉnh bán kính cong về giá trị nhỏ hơn bán kính cong tối thiểu thì lập tức Civil 3D sẽ hiện thông báo lỗi. Trong trường hợp dưới đây là tuyến đường có Vtk = 80Km/h, Rmin = 250

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.