So sánh 2 bản vẽ trong civil 3d

So sánh hai bản sửa đổi của một bản vẽ!

Tôi nghĩ đây là một bổ sung tuyệt vời cho các sản phẩm dựa trên AutoCAD như AutoCAD Civil 3D. Giờ đây, bạn có thể nhanh chóng xem lại các thay đổi đối với các đối tượng trong bản vẽ, chẳng hạn như đường thẳng 2D, các đối tượng 3D (đường ống, bề mặt, v.v.), văn bản và khá nhiều thứ trong bản vẽ của bạn.

Khi bạn chọn DWG Compare, hộp thoại sẽ yêu cầu bạn chọn hai bản vẽ để so sánh. Sau đó, nó sẽ tạo ra một bản vẽ thứ ba với cả hai được phủ lên nhau. Trước khi chọn So sánh, bạn có thể sửa đổi các lựa chọn màu nếu muốn (Hình 7).

Kết quả so sánh được hiển thị trong bản vẽ thứ ba được tạo tự động. Ba loại đối tượng hoặc các bộ phận của đối tượng được hiển thị — những loại chỉ nằm trong bản vẽ đầu tiên (XANH LÁ), những loại chỉ nằm trong bản vẽ thứ hai (ĐỎ) và những loại giống hệt nhau trong hai bản vẽ (XÁM ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *