Làm việc nhóm với công cụ Data Shortcuts

Thông thường khi thiết kế một dự án hạ tầng sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau như khảo sát, thiết kế giao thông, thoát nước, san nền,…Và thường mỗi giai đoạn này lại do một nhóm phụ trách. Vì thế sự phối hợp giữa các nhóm khác nhau khi cùng tham gia một dự án đóng vai trò quan trọng góp phần đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá thành của dự án. Trong Civil 3D có một công cụ rất hưu ích khi làm việc theo nhóm là công cụ chia sẻ Data Shortcuts. Khi sử dụng công cụ này thì các đối tượng như bề mặt khảo sát, tuyến đường, trắc dọc, hệ thống thoát nước… có thể được dùng làm đối tượng tham khảo cho các bản vẽ khác. Khi có sự thay đổi của các đối tượng trên thì đối tượng tham khảo cũng sẽ cập nhật những thay đổi đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *