Dynamo xuất nhãn Station And Offset sang file CSV

Dưới đây là dynamo dùng để xuất Station và Offset của những nhãn được chọn sang file CSV

Các bạn tải về Dynamo tại đây sau khi chạy sẽ xuất hiện hộp thoại nhưu hình 2, các bạn chọn lần lượt từ trên xuống như hướng dẫn.

NHÃN STATION AND OFFSET

Dynamo xuất nhãn lý trình sang excel trong civil 3d

KHI CHẠY DYNAMO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.