Con trỏ chậm, nhảy nhanh trong AutoCAD 2022 với DirectX 12

LỖI:
Con trỏ chậm, nhảy hoặc giật khi làm việc trong bộ công cụ dựa trên AutoCAD 2022 và AutoCAD 2022 kết hợp với DirectX 12. Bị lag và có độ trễ so với vị trí mong muốn.
CÁCH KHẮC PHỤC:
1. Cài đặt các bản cập nhật mới nhất cho AutoCAD
2. Cài đặt bản cập nhật 2022.1 trở lên cho AutoCAD.

Lưu ý: để kiểm tra bản cập nhật đã cài đặt, hãy nhậplệnh ABOUT trên dòng lệnh trong AutoCAD.
Chạy AutoCAD trong DirectX 11
Để khắc phục sự cố này, hãy đảm bảo rằng AutoCAD sẽ chạy trong DirectX 11 thay vào đó, bằng cách thiết lập một biến môi trường cho nó trong Windows.
1. Thoát tất cả các ứng dụng AutoCAD.
2. Nhấp vào Start và nhập View Advanced System Settings , sau đó xác nhận bằng Enter.
3. Trong tab Advanced , nhấp vào nút Environment Variables
4. Trong System Variables , hãy nhấp vào New
5. Nhập GS_DEVICE cho tên và Dx11 cho giá trị.
6. Xác nhận bằng OK

Lưu ý: Khởi chạy AutoCAD 2022 và kiểm tra bằng lệnh GRAPHICSCONFIG Virtual Device đã chuyển thành công sang DirectX 11 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *