Cài đặt Project Explorer cho Civil 3d 2021 2022

Project Explorer có sẵn cho người đăng ký AEC Collection và khách hàng Doanh nghiệp.

Project Explorer có thể được tải xuống và cài đặt theo một trong hai cách:

  1. Thông qua https://manage.autodesk.com

2. Thông qua Ứng dụng Autodesk Desktop

3. Tải về Project Explorer và cài đặt ngay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.