Add in miễn phí tốt nhất cho Civil 3D

  1. Civil Table Export

Bộ add in miễn phí giúp xuất các bảng được tao từ civil 3d sang file excel.

Ứng dụng này xuất dữ liệu từ bảng Autodesk® Civil 3D® trong một tệp tương thích với Microsoft® Excel®.

Chọn bảng từ bản vẽ và sau đó chọn vị trí mong muốn để lưu tệp CSV đầu ra.

AutoCAD Civil 3D Download (2021 Latest) for Windows 10, 8, 7

2. SketchUp Import 2016-2022

Add in SketchUp Import cho phép bạn nhập các tệp SKP vào các bản vẽ Autodesk® AutoCAD® của bạn.

Sử dụng lệnh IMPORTSKP để chuyển đổi tệp SketchUp, được lưu trữ trong thư mục cục bộ hoặc thư mục chia sẻ và chèn mô hình vào bản vẽ hiện tại.

3. TL Polyline to Profile

Giúp tự động hóa việc chuyển đổi một đường polyline 2D thông thường sang một profile Autodesk® Civil 3D® và áp dụng nó vào trắc dọc 3D Civil hiện có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.